Pracodawcy

PAH Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna od ponad 25 lat niesie pomoc humanitarną na świecie. Pomagamy osobom poszkodowanym skutkami klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Praca w sektorze humanitarnym wymaga określonych kwalifikacji – pomaganie to ogromna odpowiedzialność.

Praca w PAH to praca w środowisku międzynarodowym – to wymaga nie tylko dobrej znajomości języków obcych, ale również wysokich zdolności międzykulturowych i interpersonalnych. Poszukujemy specjalistów w swoich dziecinach, którzy podzielają wartości, którymi się kierujemy: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością i niezależnością. Pracownik PAH powinien odnaleźć się w pracy w środowisku, w którym trzeba podejmować natychmiastowe, zdecydowane decyzje, a jednocześnie skrupulatnie przestrzegać procedur i dostarczać konkretne rezultaty pracy.

Praca dla Polskiej Akcji Humanitarnej to wyjątkowe doświadczenie. Swoją pozycję budowaliśmy przez 25 lat  prowadząc działania pomocowe w ponad 44 krajach na świecie. W Sudanie Południowym (w stanie Jonglei) jesteśmy liderem działań wodno-sanitarnych. Bardzo ważna jest dla nas transparentność i wiarygodność działań. Regularnie raportujemy efekty naszej pracy, źródła finansowania i procedury administracyjne. Transparentność jest dla nas ważna również ze względu na komfort pracowników: posiadamy jawny proces rekrutacyjny i klarowne ścieżki rozwoju w środowisku pracy.

Jeśli chcesz rozwijać się zawodowo w sektorze humanitarnym, dołącz do nas!