Pracodawcy

Greenpeace

Greenpeace to niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Biura Greenpeace znajdują się w ponad 40 krajach świata. Aby zachować swoją niezależność, Greenpeace nie przyjmuje dotacji od rządów, partii politycznych i korporacji. Działania Greenpeace finansowane są dzięki wsparciu indywidualnych darczyńców.

W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku, z siedzibą główną w Warszawie. Fundacja Greenpeace Polska, pozostając w pełni niezależną od finansowania ze strony korporacji oraz funduszy rządowych, wykorzystuje w swojej działalności innowacyjne metody kampanijne w celu uzyskania dostępu do oficjalnych ośrodków podejmowania decyzji. Metody te mogą obejmować nie tylko pokojowe akcje w przypadkach, gdy nasz głos nie jest słyszany, kreatywne obrazy, klasyczne wsparcie lub tradycyjne protesty, ale także udział w spotkaniach na wysokim szczeblu, w tym w rocznych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy danej spółki. Tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia kampanii, Fundacja Greenpeace Polska może posiadać najmniejsze możliwe ilości akcji wybranych spółek – celem zapewnienia sobie dostępu do informacji, a także możliwości udziału w zgromadzeniach akcjonariuszy.

Choć wiele celów Greenpeace już zostało osiągniętych, organizacja ciągle prowadzi kampanie na rzecz ochrony środowiska. Siła Greenpeace to siła popierających ją milionów osób na całym świecie.

Jesteś gotowy, żeby się przyłączyć?