warsztat

Atrem S.A. jest firmą inżynierską, w której tworzy się nowe technologie dostarczające wyspecjalizowane oraz innowacyjne rozwiązania w sektorach: ropy i gazu, gospodarki wodno-ściekowej, automatyki przemysłowej, inteligentnego budynku, logistyki i automatyzacji centrów transportowych. Ma prawie 20-letnie doświadczenie na rynku automatyki, IT i teletechnicznym i 10 lat na rynku elektroenergetyki. Aktualnie wraz z Fundacją Rozwoju Talentów zaprasza na bezpłatne warsztaty praktyczne:

ExcelDay: Przetwarzanie danych zewnętrznych w Excelu

zgłoszenia przyjmujemy do: 19.11.2018

Złotniki, Suchy Las k. Poznania, woj. wielkopolskie 29 listopada 2018 9:00-12:00

Celem warsztatu jest:

Celem warsztatów jest poznanie możliwości programu Excel w zakresie integracji z różnymi rodzajami  zewnętrznych źródeł danych oraz narzędzi umożliwiających transformację uzyskanych danych.

Zapoznaj się z programem warsztatów:

Część I.  Powtórzenie podstaw programu Excel:

 • Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek,
 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów,
 • Formatowanie graficzne. Typy danych i formatowanie według typu danych,
 • Nazywanie komórek i zakresów.

 

Część II. Formuły:

 • Najczęściej używane funkcje matematyczne,
 • Adresowanie względne i bezwzględne,
 • Wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe),
 • Funkcja warunkowa jeżeli (prosta i zagnieżdżona),
 • Adresowanie pośrednie.


Część III. Formatowanie warunkowe,

 

Część IV. Sprawdzanie poprawności danych,

 

Część V. Analiza danych (m.in. funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ, SUMY.CZĘŚCIOWE),

 

Część VI. Tabele przestawne i wykresy przestawne. 

Zapraszamy Cię na warsztaty jeżeli:

 • jesteś  studentem studiów magisterskich (mile widziane kierunki: matematyka, fizyka, elektrotechnika, geografia),
 • Twój poziom znajomości Excela jest średniozaawansowany lub zaawansowany,
 • interesuje cię zatrudnienie w działach prowadzących wdrożenia i/lub serwis systemów, analizy danych zebranych przez systemy informatyczne (w szczególności systemy do masowej kolekcji danych).

Zapewnimy Ci:

 • wiedzę jakie są możliwości Excela w zakresie integracji z różnymi rodzajami zewnętrznych źródeł danych oraz narzędzi umożliwiających transformację uzyskanych danych,
 • umiejętność jak pobrać dane z pliku zewnętrznego i przetworzyć je w programie Excel,
 • wiedzę jak podłączyć się do usługi internetowej lub wczytać dane ze strony internetowej,
 • umiejętność pracy z  narzędziem tabeli i wykresu przestawnego,
 • bezpłatny udział w warsztatach,
 • certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

Warsztat poprowadzi dla Ciebie:

Rafał Chmielewski

Dyrektor ds. Systemów Telemetrii

Rafał Chmielewski pracuje w ATREM od 16 lat. Zajmuje się problematyką konstrukcji systemów telemetrii i SCADA oraz zagadnień związanych z kolekcją danych pomiarowych. Uczestniczył w budowie systemów pomiarowych i SCADA dla największych firm zajmujących się wydobyciem gazu i ropy, przesyłu paliwa gazowego w sieciach dystrybucyjnych średniego i wysokiego ciśnienia. Kierował pracami związanymi z budową centralnego systemu kolekcji danych pomiarowych zbierającego dane pomiarowe z ponad 50.000 urządzeń.

Pamiętaj o:

Wyposażeniu się w komputer (laptop/notebook) lub tablet wyposażony w oprogramowanie Microsoft EXCEL.